MÜŞTƏRİLƏRİN NƏZƏRİNƏ!!! İSTƏNİLƏN LƏKƏ TƏMİZLƏYİCİ VASİTƏLƏRDƏN İSTİFADƏ OLUNDUQDAN SONRA TƏMİZLƏNMƏYƏN LƏKƏLƏRƏ GÖRƏ ŞİRKƏT MƏSULİYYƏT DAŞIMIR.

ONLAYN SİFARİŞ

    Paylaş: